Obaveštenje o odluci o subvencijama po osnovu izdataka za komunalne usluge

Prema Odluci o subvencijama po osnovu izdataka za komunalne proizvode i usluge Skupštine Opštine Loznica broj 06-20/06-17-2 od 09.06.2006.god. pravo na  subvencije obezbeđuje se fizičkim licima koja imaju stan ili kuću na teritoriji opštine Loznice, a ispunjavaju uslove navedene u ovoj Odluci.

Postupak za ostvarivanje prava na subvencije vodi se i ostvaruje u JSP „Loznica“.

Molimo sve korisnike naših usluga koji ostvaruju pravo na subvencije da dođu u prostorije JSP „Loznica“  te da nam dostave na uvid dokumentaciju na osnovu koje ostvaruju svoje pravo na subvencije kako bi nastavili da i dalje koriste pravo na subvencije.

 Obaveštenje o odluci o subvencijama po osnovu izdataka za komunalne usluge