Nova aplikacija za gradjane MOJ RAČUN

Moj RačunJavno stambeno preduzeće „Loznica“ predstavlja našu novu internet aplikaciju za objedinjenu naplatu nazvanu „MOJ RAČUN“. Uz pomoć ove internet aplikacije korisnici usluga objedinjene naplate mogu pristupiti svojim finansijskim podacima i kontrolisati svoje podatke. Naši korisnici usluga mogu pregledati sve fakture, uplate i stanja mernih instrumenata. Uz pomoć aplikacije možete dobiti podatke za uplatu po svakoj fakturi ili celokupnom dugu.

Aplikacija ima poboljšane funkcionalnosti sa savremenim i modernim dizajnom. Aplikacija je prilagodjena modernim platformama i uredjajima kao što su mobilni telefoni i tableti. Nije potrebna nikakva specijalizovana aplikacija za Android, iPhone i  Windows phone uredjaje. Dovoljno je samo uz pomoć internet pregledača posetiti našu internet prezentaciju www.jsploznica.rs i kliknuti na link „MOJ RAČUN“. Pojaviće se dijalog za pristup i unosom vaših podataka pristupićete aplikaciji.

Aplikacija je potpuno naš proizvod  i razvili su ih naši programeri dipl. ing. elektrotehnike Dragan Aleksić i ing. informatike Jugoslav Nikolić.

 Nova aplikacija za gradjane MOJ RAČUN