Javno Stambeno Preduzeće “LOZNICA”

Preduzeće je osnovano Odlukom Skupštine opštine Loznica broj 06-12/90 od 06.04.1990 godine pod nazivom Javno preduzeće za održavanje stambenog fonda i komunalnu izgradnju opštine Loznica, čime je preuzelo sva prava, obaveze i sredstva Samoupravne interesne zajednice stanovanja opštine Loznica.

Tadašnja delatnost bila je:

 • Poslovi održavanja stambenih zgrada, stanova i poslovnog prostora
 • Poslovi Fonda za građevinsko zemljište i puteve

Odlukom Skupštine opština Loznica broj 06-2/97 od 31.01.1997. godine Preduzeće posluje pod sadašnjim nazivom, a poslovi Fonda za građevinsko zemljište i puteve  preneti su na novoosnovano javno preduzeće.

Delatnost preduzeća je:

 • Stara se o investicionom održavanju stambenih zgrada koje su mu poverene na održavanje i u tom cilju utvrđuje i sprovodi  dugoročne i godišnje programe održavanja stambenih zgrada.
 • Utvrđuje visinu zakupnine za stanove u državnoj svojini kao i  visinu naknade za održavanje pojedinih delova stambene  zgrade.
 • Vodi evidenciju stambenih zgrada, stanova i njihovih korisnika i vlasnika, kao i evidenciju sopstvenika i korisnika posebnih  delova stambenih zgrada.
 • Organizuje poslove u obavljanju komunalne delatnosti objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga.
 • Vrši nadzor nad izgradnjom stanova i stambenih zgrada.
 • Zaključuje ugovore sa zakupcima stanova u skladu sa zakonom, kao i ugovore sa vlasnicima stanova i poslovnog prostora u okviru stambenih zgrada o uslovima i načinu održavanja stambene zgrade.
 • Poverava izvođenje radova investicionog održavanja stambenog fonda izvođačkim preduzećima i vrši stručni nadzor nad izvođenjem tih radova.
 • Vrši davanje u zakup stanova i poslovnog prostora.
 • Obavlja poslove oko nadziđivanja zgrada i pretvaranje  zajedničkih prostorija u stanove.