Korisnički Internet Servis

 

Molimo Vas prijavite se sa vašim podacima da biste pristupili korisničkom internet servisu za pregled računa i drugih podataka u sistemu objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga. Detaljnije »

Korisnik:
Šifra:


Objedinjena naplata

Radno vreme: 7:00-15:00 časova

Blagajna: 7:00-14:00 časova

 

Son Info Servis
Aplikacija za objedinjenu naplatu


JSP Loznica je sopstvenim znanjem i tehnologijom razvila aplikaciju za objedinjenu naplatu.
Detaljnije »

 

Zvanična internet prezentacija Grada Loznica

Grb Loznica
www.loznica.rs

 

DOBRODOŠLI NA NAŠU INTERNET PREZENTACIJU!

JSP Loznica, Vlade Zečevića 16, Loznica. Tel: Centrala 015/ 891-316. Direktor: 015/891-316

 

Javno Stambeno Preduzeće LOZNICA


Preduzeće je osnovano Odlukom Skupštine opštine Loznica broj 06-12/90 od 06.04.1990 godine pod nazivom Javno preduzeće za održavanje stambenog fonda i komunalnu izgradnju opštine Loznica, čime je preuzelo sva prava, obaveze i sredstva Samoupravne interesne zajednice stanovanja opštine Loznica.

 

Odlukom Skupštine opština Loznica broj 06-2/97 od 31.01.1997. godine Preduzeće posluje pod sadašnjim nazivom, a poslovi Fonda za građevinsko zemljište i puteve  preneti su na novoosnovano javno preduzeće. Detaljnije »

 

Objedinjena naplata

 

Na osnovu Odluke SO Loznica o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga br. 06-21/06 od 30.12.2003. godine organizovana je objedinjena naplata komunalnih i drugih usluga u okviru JSP “Loznica”. Osnovni razlog za donošenje ovakve odluke je veoma slaba naplata komunalnih usluga u ranijem periodu.

 

Ovakav sistem naplate potraživanja je znatno povoljniji za građane jer daje mogućnost plaćanja svih usluga sa jednom uplatnicom na jednom mestu koje je najbliže mestu boravka korisnika usluga (blagajne svih javnih preduzeća i šalteri svih poša i banaka). Detaljnije »

 

Aplikacija za objedinjenu naplatu Son Info Servis

 

Son Info Servis aplikacija za objedinjenu naplatu je integralno softversko rešenje za Službu objedinjene naplate komunalnih usluga koje od 2008. godine uspešno funkcioniše u Službi objedinjene naplate u Javnom stambenom preduzeću Loznica. Ovo specifično softversko rešenje je proizvod sopstvenog znanja i tehnologije i razvijen je za specifične potrebe objedinjene naplate. Aplikacija zajedno sa celokupnom službom objedinjene naplate uspešno funkcioniše poboljšavajući efikasnost rada cele službe koji se ogleda u procentu povećanja naplate komunalnih usluga. Aplikacija funkcioniše sa bazom od oko 30.000 potrošača i oko 100.000 usluga. Na godišnjem nivou broj transakcija je oko 2.000.000. Detaljnije »