Javno Stambeno Preduzeće “Loznica”

Preduzeće je osnovano Odlukom Skupštine opštine Loznica broj 06-12/90 od 06.04.1990 godine pod nazivom Javno preduzeće za održavanje stambenog fonda i komunalnu izgradnju opštine Loznica, čime je preuzelo sva prava, obaveze i sredstva Samoupravne interesne zajednice stanovanja opštine Loznica.

Odlukom Skupštine opština Loznica broj 06-2/97 od 31.01.1997. godine Preduzeće posluje pod sadašnjim nazivom, a poslovi Fonda za građevinsko zemljište i puteve  preneti su na novoosnovano javno preduzeće. Detaljnije…

Objedinjena naplata komunalnih i drugih usluga

Na osnovu Odluke SO Loznica o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga br. 06-21/06 od 30.12.2003. godine organizovana je objedinjena naplata komunalnih i drugih usluga u okviru JSP “Loznica”. Osnovni razlog za donošenje ovakve odluke je veoma slaba naplata komunalnih usluga u ranijem periodu.

Ovakav sistem naplate potraživanja je znatno povoljniji za građane jer daje mogućnost plaćanja svih usluga sa jednom uplatnicom na jednom mestu koje je najbliže mestu boravka korisnika usluga (blagajne svih javnih preduzeća i šalteri svih poša i banaka). Detaljnije…